Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Haloperidol

Klassificering: 3

Preparat: Haldol, Haldol Depot, Haldol®, Haldol® Depot, Haldol®-Janssen, Haloperidol Ebb, Haloperidol ratiopharm, Haloperidol WZF, Haloperidol-Grindeks, Haloperidol-neuraxpharm, Haloperidol-ratiopharm®, Serenase

ATC kod: N05AD01

Substanser: haloperidol, haloperidoldekanoat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Då risk för centralnervös påverkan föreligger avråds från amning.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från fem kvinnor beräknas den relativa barndosen till högst 9,6 % (1,2,3). Plasmakoncentrationer i nivå med mödrarnas plasmakoncentrationer uppmättes hos två av fyra barn (4). Inga negativa effekter har rapporterats hos tre ammade barn till samma mamma, och två andra barn (5,6). Tecken på försämrad utveckling rapporterades hos tre barn, hypersomni, uppfödningsproblem och långsam motorik har rapporterats hos ett annat barn (4,7).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Whalley LJ, Blain PG, Prime JK. Haloperidol secreted in breast milk. Br Med J (Clin Res Ed) 1981;282(6278):1746-1747. PubMed
  2. Stewart RB, Karas B, Springer PK. Haloperidol excretion in human milk. Am J Psychiatry 1980;137(7):849-850. PubMed
  3. Ohkubo T, Shimoyama R, Sugawara K. Measurement of haloperidol in human breast milk by high-performance liquid chromatography. J Pharm Sci 1992;81(9):947-949. PubMed
  4. Yoshida K, Smith B, Craggs M, Kumar R. Neuroleptic drugs in breast-milk: a study of pharmacokinetics and of possible adverse effects in breast-fed infants. Psychol Med 1998;28(1):81-91. PubMed
  5. Mendhekar DN, Andrade C. Uneventful use of haloperidol and trihehexyphenidyl during three consecutive pregnancies. Arch Womens Ment Health. 2011;14(1):83-4. PubMed
  6. Uguz F. Breastfed Infants Exposed to Combined Antipsychotics: Two Case Reports. Am J Ther. 2016;23(6):e1962-e1964. PubMed
  7. Uguz F. Adverse Events in a Breastfed Infant Exposed to Risperidone and Haloperidol. Breastfeed Med. 2019. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.