Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Heparin

Klassificering: 1

Preparat: Heparin AB Unimedic, Heparin APL, Heparin LEO, Heparin sodium, Heparin Sodium, Heparin Sodium Hospira, Heparin Utan Konserveringsmedel, Heparin-Natrium-5000-ratiopharm

ATC kod: B01AB01

Substanser: heparin, heparinnatrium, mukopolysackaridpolysulfat

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Heparin förväntas, på grund av den höga molekylvikten, inte passera över i bröstmjölk, varför risken för barnet anses vara låg. Dessutom inaktiveras troligen heparin i barnets mage.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.