Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hydralazin

Klassificering: 1

Preparat: Apresolin Amdipharm, Apresolin®, Hydralazine

ATC kod: C02DB02

Substanser: hydralazin, hydralazinhydroklorid

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för barnet anses vara låg vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från en kvinna, kan barndosen beräknas till maximalt 0,13 mg/L (maternell dos 150 mg/dag) och den relativa barndosen till högst 2,34 %. Inga negativa effekter har rapporterats hos ett ammat barn (1).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Liedholm H, Wahlin-Boll E, Hanson A, Ingemarsson I, Melander A. Transplacental passage and breast milk concentrations of hydralazine. Eur J Clin Pharmacol 1982;(21):417-9. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.