Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hydroklortiazid

Klassificering: 2

Preparat: Accupro® Comp, Actelsar HCT, Amiloferm®, Amiloferm® mite, Atacand Plus, Atacand® Plus, Blopresid Comp, Blopress Comp, Candemox Comp, Candesarstad Comp, Candesartan/Hydrochlorothiazide 2care4, Candesartan/Hydrochlorothiazide Actavis, Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka, Candesartan/Hydrochlorothiazide Navamedic, Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion, Candesartan/Hydrochlorothiazide STADA, Candesartan/Hydrochlorothiazide Teva, Candexetil comp, CoAprovel, Corixil Comp, Cozaar Comp, Cozaar® Comp, Cozaar® Comp Forte, Diovan Comp, Diovan® Comp, Dynorm Plus, Enalapril comp ratiopharm, Enalapril Comp Sandoz, Enalapril Comp STADA®, Enalapril/Hydrochlorothiazide 2care4, Enalapril/Hydrochlorothiazide Mylan, Enalapril/Hydrochlorothiazide Orion, Enalapril/Hydrochlorothiazide Teva, Esidrex®, Fortzaar Comp Forte, Forzaar Comp Forte, Hydrochlorothiazide Bluefish, Hydrochlorothiazide Orifarm, Hydrochlorothiazide Orion, Hydroklortiazid Ebb, Hydroklortiazid Evolan, Ifirmacombi, Inhibace comp, Inhibace Comp, Inibace comp, Irbesartan/Hydrochlorothiazide Sandoz, Irbesartan/Hydrochlorothiazide STADA, Irbesartan/Hydrochlorothiazide Teva, Irbesartan/Hydroklortiazid Actavis, Karvezide, Kinzalkomb, Klomentan Comp, Lesamor, Linatil comp, Linatil comp mite, Lisinopril/Hydrochlorthiazid Sandoz, Lisinopril/Hydroklortiazid Actavis, Lisinopril/Hydroklortiazid Copyfarm, Lisinopril/Hydroklortiazid STADA, Losamyl Comp, Losarstad Comp, Losartan/Hydrochlorothiazide Aurobindo, Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish, Losartan/Hydrochlorothiazide Krka, Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley, Losartan/Hydrochlorothiazide Sandoz, Losartan/Hydrochlorothiazide Teva, Losartan/Hydroklortiazid Actavis, Losartan/hydroklortiazid Jubilant, Losartan/Hydroklortiazid Orifarm, Losatrix comp, Losatrix Comp, Losazid Comp, Losazid Comp Forte, Marozid, MicardisPlus, MicardisPlus®, Moduretic, Moduretic®, Moduretic® mite, Normorix, Normorix mite, PritorPlus, Quinapril/Hydrochlorothiazid Orion, Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka, Ramipril/Hydroklortiazid 2care4, Ramipril/Hydroklortiazid Actavis, Ramipril/Hydroklortiazid Alternova, Ramipril/Hydroklortiazid Ebb, Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL, Ramipril/Hydroklortiazid Orifarm, Ratacand Plus, Renitec® comp., Sparkal®, Sparkal® mite, Synerpril®, Tanlozid, Tareg Comp, Telmisartan/Hydroklortiazid Medical Valley, Teveten® Comp, Tolucombi, Triatec® comp, Triatec® comp mite, Valsartan/Hydrochlorothiazide 2care4, Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka, Valsartan/Hydrochlorothiazide Sandoz, Valsartan/Hydrochlorothiazide Teva, Valsartan/Hydroklortiazid Actavis, Valsartan/Hydroklortiazid Ebb, Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant, Valsartore Comp, Valtsu comp, Vascace comp, Zestoretic

ATC kod: C03AA03, C03EA01, C09BA02, C09BA03, C09BA05, C09BA06, C09BA08, C09DA01, C09DA02, C09DA03, C09DA04, C09DA06, C09DA07

Substanser: hydroklortiazid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara  måttlig vid terapeutiska doser. Barnets viktuppgång bör följas eftersom diuretika kan minska mjölkproduktionen.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från en kvinna beräknades den relativa barndosen till mindre än 3 %. Barnet hade ingen detekterbar koncentration i serum och inga negativa effekter noterades hos det ammade barnet (1). Diuretika kan påverka amningen genom att minska mjölkproduktionen (2).

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Miller M E, Cohn R D, Burghart P H. Hydrochlorothiazide disposition in a mother and her breast-fed infant. J Pediatr 1982;(101):789-91. PubMed
  2. De Gezelle H, Dhont M, Thiery M, Parewyck W. Puerperal lactation suppression and prolactin. Acta Obstet Gynecol Scand. 1979;58:469-72. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter