Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hydrokortison - lokalt

Klassificering: 1

Preparat: Cortimyk, Daktacort®, Fenuril®-Hydrokortison, Ficortril®, Fucidin®-Hydrocortison, Fucidin-Hydrocortison, Fusidinsyra/Hydrokortison 2care4, Hydrokortison Apofri, Hydrokortison Clean Chemical Sweden, Hydrokortison Trimb, Hydrokortison-svavel i Essex kräm APL, Locoid, Locoid Crelo, Locoid Lipid, Locoid®, Mildison Lipid, Terracortril med polymyxin B, Terracortril med Polymyxin B, Terra-Cortril med polymyxin B, Terracortril®, Terracortril® med Polymyxin B, Uniderm®, Xerclear, Zoviduo

ATC kod: D01AC20, D06BB53, D07AA02, D07AB02, D07CA01, D07XA01, S01BA02, S03CA04

Substanser: hydrocortisonebuteprat, hydrokortison, hydrokortisonaceponat, hydrokortisonacetat, hydrokortisonbutyrat, hydrokortisonnatriumfosfat, hydrokortisonnatriumsuccinat

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning, se dock till att barnet inte kommer i kontakt med det behandlade området.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för barnet anses vara försumbar vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas

Uppdaterat: 2019-08-22

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.