Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hydrokortison - systemiskt

Klassificering: 2

Preparat: Alkindi, Colifoam, Hydrocortison 100-Rotexmedica, Hydrocortison Galen, Hydrocortison Hoechst, Hydrocortison Orion, Hydrocortisone, Hydrocortisone Accord, HYDROCORTISONE ROUSSEL, Hydrocortone, Hydrokortison APL, Hydrokortison Ebb, Hydrokortison Orifarm, Hydrokortison Orion, Hydrokortison Takeda, Plenadren, Proctosedyl rektaalivoide, Proctosedyl®, Solu-Cortef, Solu-Cortef®, Xyloproct®

ATC kod: A07EA02, C05AA01, H02AB09

Substanser: hydrocortisonebuteprat, hydrokortison, hydrokortisonaceponat, hydrokortisonacetat, hydrokortisonbutyrat, hydrokortisonnatriumfosfat, hydrokortisonnatriumsuccinat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för barnet anses vara låg vid terapeutiska doser. Dock viss osäkerhet vid högre doser, framför allt vid upprepad dosering.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.