Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hydromorfon

Klassificering: 2

Preparat: Hydofon, Hydromorfon APL, Hydromorphone Kalceks, Palladon, Palladon Comp, Palladon®

ATC kod: N02AA03, N02AG04

Substanser: hydromorfon, hydromorfonhydroklorid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid enstaka doser. Vid upprepade doser rekommenderas att barnet observeras för opioidbiverkningar såsom sedering, obstipation och andningsdepression.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk. Baserat på data från åtta kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till 4 % (1). Slöhet, urinretention och andningsuppehåll, som hävdes med naloxon, har rapporterats hos ett ammat barn vars moder behandlats med hydromorfon 4 mg 6 gånger dagligen i sex dagar (2).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Edwards JE, Rudy AC, Wermeling DP, Desai N, McNamara PJ. Hydromorphone transfer into breast milk after intranasal administration. Pharmacotherapy 2003;23(2):153-8. PubMed
  2. Schultz ML, Kostic M, Kharasch S. A Case of Toxic Breast-feeding?. Pediatr Emerg Care. 2019;35(1):e9-e10. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.