Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hydroxizin

Klassificering: 2

Preparat: Atarax, Atyxine, Hydroxizin Alternova, Hydroxyzine Bluefish, Hydroxyzine EQL Pharma, Hydroxyzine Orifarm, Hydroxyzine Orion

ATC kod: N05BB01

Substanser: hydroxizin, hydroxizinhydroklorid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid en enstaka dos men barnet bör observeras för biverkningar (t ex sedering, matningssvårigheter). Upprepad dosering under amning avrådes eftersom hydroxizins relativt långa halveringstid innebär en teoretisk risk för ackumulering hos barnet.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Symtom så som sedation, irritabilitet, bradykardi, cyanos och förstoppning har rapporterats hos åtta ammade barn (1).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Soussan C, Gouraud A, Portolan G, Jean-Pastor MJ, Pecriaux C, Montastruc JL et al. Drug-induced adverse reactions via breastfeeding: a descriptive study in the French Pharmacovigilance Database. Eur J Clin Pharmacol. 2014;70(11):1361-6. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.