Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hydroxokobalamin

Klassificering: 1

Preparat: Behepan®, Hydroxocobalamin Alternova

ATC kod: B03BA03

Substanser: hydroxokobalamin, hydroxokobalaminacetat, hydroxokobalaminklorid

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara försumbar vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Dokumentation om övergång i bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas.

Uppdaterat: 2019-08-22

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter