Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hyoscyamin

Klassificering: 3

Preparat: Egazil®

ATC kod: A03BA03

Substanser: hyoscyamin, hyoscyaminsulfat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Då kliniska data saknas, kan risken för ammade barn inte bedömas. Risk för antikolinerga biverkningar, såsom t. ex. muntorrhet, temperaturhöjning och CNS-symtom kan inte utelsutas.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter