Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hypericum perforatum (johannesört)

Klassificering: 2

Preparat: Hypermin, Johannesört Salus, Neurokan

ATC kod: N05B, N05BX, N06, N06AX

Substanser: Hypericum perforatum (johannesört), Hypericum perforatum (johannesört) färsk ört; torrt extrakt (3,1-4,0:1); etanol 60 %, Hypericum perforatum (johannesört) färsk ört; torrt extrakt (6,4-19,7:1); etanol 87 %, hypericum perforatum (johannesört) ört, pulver, Hypericum perforatum (johannesört) ört; pulver, Hypericum perforatum (johannesört) ört; torrt extrakt (3-7:1); metanol 80 %

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från fem kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till 1,5%. Koncentrationer upp till 0,1 ng/mL har uppmätts hos två barn. Inga negativa effekter har rapporterats hos fem ammade barn. Långtidsstudier av eventuell neuronal påverkan på ammade barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Klier CM, Schmid-Siegel B, Schäfer MR, Lenz G, Saria A, Lee A et al. St John's wort (Hypericum perforatum) and breastfeeding: plasma and breast milk concentrations of hyperforin for 5 mothers and 2 infants. J Clin Psychiatry. 2006;67:305-9. PubMed
  2. Schulz HU, Schürer M, Bässler D, Weiser D. Investigation of the bioavailability of hypericin, pseudohypericin, hyperforin and the flavonoids quercetin and isorhamnetin following single and multiple oral dosing of a hypericum extract containing tablet. Arzneimittelforschung. 2005;55:15-22. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter