Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ibandronat

Klassificering: 3

Preparat: Bondronat®, Bonviva®, Ibandronat STADA, Ibandronate Bluefish, Ibandronic acid Accord, Ibandronic acid Sandoz, Ibandronic Acid Teva

ATC kod: M05BA06

Substanser: ibandronsyra, natriumibandronat, natriumibandronatmonohydrat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Då kliniska data saknas och farmakokinetiken och farmakodynamiken är ofullständigt dokumenterade kan risken för ammade barn inte bedömas.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas. Den orala absorptionen av eventuellt ibandronat i bröstmjölk torde vara låg på grund av komplexbildning med kalcium.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.