Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ibuprofen

Klassificering: 1

Preparat: Alindrin®, Ardinex®, Brufen Retard, Brufen®, Burana, Burana Comp, Burana®, Dolerin, Ibumax, Ibumetin, Ibumetin®, Ibuprofen ABECE, Ibuprofen Actavis, Ibuprofen Apofri, Ibuprofen B. Braun, Ibuprofen Orifarm, Ibuprofen Orion, Ibuprofen ratiopharm, Ibuzin, Ifenin, Ipren, Ipren®, Iprensa, Nurofen Apelsin, Nurofen Junior, Pedea®

ATC kod: C01EB16, M01AE01, M02AA13, N02AJ08, N02BE51

Substanser: ibuprofen, ibuprofen dc 85, ibuprofenarginin, ibuprofen-D,L-lysin, ibuprofennatriumdihydrat

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara försumbar vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från 27 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till 0,44 % (1-3, 5). Inga negativa effekter har rapporterats hos 23 ammade barn (2-4).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Townsend RJ, Benedetti TJ, Erickson SH, Cengiz C, Gillespie WR, Gschwend J et al. Excretion of ibuprofen into breast milk. Am J Obstet Gynecol 1984;149(2):184-186. PubMed
  2. Weibert RT, Townsend RJ, Kaiser DG, Naylor AJ. Lack of ibuprofen secretion into human milk. Clin Pharm 1982;1(5):457-458. PubMed
  3. Walter K, Dilger C. Ibuprofen in human milk. Br J Clin Pharmacol 1997;44(2):211-212. PubMed
  4. Ito S, Blajchman A, Stephenson M, Eliopoulos C, Koren G. Prospective follow-up of adverse reactions in breast-fed infants exposed to maternal medication. Am J Obstet Gynecol 1993; (168): 1393-1399. PubMed
  5. Rigourd V, de Villepin B, Amirouche A, Bruneau A, Seraissol P, Florent A et al. Ibuprofen concentrations in human mature milk--first data about pharmacokinetics study in breast milk with AOR-10127 "Antalait" study. Ther Drug Monit. 2014;36:590-6. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.