Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ichtammol

Klassificering: 2

Preparat: Ichtammol 1 % i Zinkliniment APL, Ichtammol i Essex kräm APL, Inotyol®, Meditar

ATC kod: D05AA

Substanser: ichtammol

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning, se dock till att barnet inte kommer i kontakt med det behandlade området.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Data om absorption saknas men är troligen låg varför risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg. Bröstvårtorna hos ammande kvinnor bör dock inte behandlas.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.