Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Iloprost

Klassificering: 3

Preparat: Ilomedin®, Ventavis, Ventavis®

ATC kod: B01AC11

Substanser: iloprost, iloprosttrometamol

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Då risken för biverkningar av iloprost inte kan uteslutas avråds från amning.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas.

Uppdaterat: 2019-08-22

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter