Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Imatinib

Klassificering: 3

Preparat: Glivec®, Imatinib Accord, Imatinib Actavis Group, Imatinib Cipla, Imatinib Fresenius Kabi, Imatinib Grindeks, Imatinib Koanaa, Imatinib Krka d.d., Imatinib Mylan, Imatinib Sandoz, Imatinib STADA, Imatinib Teva

ATC kod: L01XE01

Substanser: imatinib, imatinibmesilat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Då risken för biverkningar (t ex blodbildspåverkan, gastrointestinala symtom, hudutslag, och muskelbiverkningar) hos barnet inte kan uteslutas avråds från amning.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk. Baserat på data från fyra kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till 6% (1-4). Inga negativa effekter har rapporterats hos ett ammat barn (5).

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Gambacorti-Passerini CB, Tornaghi L, Marangon E, Franceschino A, Pogliani EM, D'Incalci M et al. Imatinib concentrations in human milk. Blood. 2007;109:1790. PubMed
  2. Russell MA, Carpenter MW, Akhtar MS, Lagattuta TF, Egorin MJ. Imatinib mesylate and metabolite concentrations in maternal blood, umbilical cord blood, placenta and breast milk. J Perinatol. 2007;27:241-3. PubMed
  3. Ali R, Ozkalemkas F, Kimya Y, Koksal N, Ozkocaman V, Gulten T et al. Imatinib use during pregnancy and breast feeding: a case report and review of the literature. Arch Gynecol Obstet. 2009;280:169-75. PubMed
  4. Kronenberger R, Schleyer E, Bornhäuser M, Ehninger G, Gattermann N, Blum S. Imatinib in breast milk. Ann Hematol. 2009;88:1265-6. PubMed
  5. Jiang Q, Jiang B, Chen SS, Jiang H, Qin YZ, Lai YY et al. [Pregnancy outcome among patients with chronic myelogenous leukemia treated with tyrosine kinase inhibitors]. Zhonghua Xue Ye Xue Za Zhi. 2012;33:6-9. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.