Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Imikvimod

Klassificering: 1

Preparat: ALDARA, Bascellex, Zyclara

ATC kod: D06BB10

Substanser: imikvimod

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Imikvimods låga biotillgänglighet innebär att risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter