Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Indometacin

Klassificering: 1

Preparat: Confortid, Confortid Actavis, Confortid®, Indocid, Indocid PDA, Indocin, Indo-CT, Indometacin, Indometacin Actavis, Indometacine zetpil CF, Indomet-Ratiopharm, Indonilo, Indo-paed, Indoxen, Liometacen

ATC kod: M01AB01

Substanser: indometacin, indometacinmeglumin, indometacinnatriumtrihydrat

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från 16 kvinnor kan barndosen beräknas till max 0,017 mg/kg och dag (vid maternella doser mellan 0,94 och 4,29 mg/kg och dag) vilket kan jämföras med 0,2 mg/kg och dag som ges till prematurt födda barn med öppetstående ductus arteriosus. Koncentrationen 47 ng/mL har uppmätts hos ett barn (hos de övriga sex var koncentrationerna inte mätbara) (1). Inga negativa effekter har rapporterats hos 16 ammade barn (1). Kramper har rapporterats hos ett ammat barn men här hade inga koncentrationer mätts hos vare sig barnet eller modern (2).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Lebedevs TH, Wojnar-Horton RE, Yapp P, Roberts MJ, Dusci LJ, Hackett LP et al. Excretion of indomethacin in breast milk. Br J Clin Pharmacol 1991;32(6):751-754. PubMed
  2. Eeg-Olofsson O, Malmros I, Elwin CE, Steen B. Convulsions in a breast-fed infant after maternal indomethacin. Lancet 1978;2(8082):215. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.