Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Insuliner

Klassificering: 1

Preparat: ABASAGLAR, Actrapid®, Actrapid® NovoLet®, Actrapid® Penfill®, Apidra, Apidra (OptiClik), Apidra (OptiSet), Apidra (SoloStar), Fiasp, Humalog Junior KwikPen, Humalog KwikPen, Humalog Mix25 KwikPen, Humalog Mix50 KwikPen, Humalog®, Humalog® Mix 25, Humalog® Mix 25 Pen, Humalog® Mix 50, Humalog® Mix 50 Pen, Humalog® Pen, Humulin M3, Humulin M3 KwikPen, Humulin® Mix 30/70, Humulin® NPH, Humulin® NPH KwikPen, Humulin® Regular, Hypurin Porcine Isophane, Hypurin Porcine Neutral, Insulatard NovoLet, Insulatard®, Insulatard® FlexPen®, Insulatard® InnoLet, Insulatard® Penfill®, Insulin HOE21 PH U 400, Insulin lispro Sanofi, Insuman Comb 25 Optiset, Insuman Implantable, Insuman® Basal, Insuman® Basal OptiSet®, Insuman® Basal SoloStar, Insuman® Comb 25, Insuman® Comb 25 OptiSet®, Insuman® Comb 25 SoloStar, Insuman® Infusat, Insuman® Rapid, Insuman® Rapid OptiSet®, Insuman® Rapid SoloStar, Lantus®, Lantus® (OptiClik), Lantus® (OptiSet), Lantus® (SoloStar), Levemir®, Levemir® (FlexPen), Levemir® (InnoLet), Mixtard 30/70 Innolet, Mixtard® 10 NovoLet®, Mixtard® 10 Penfill®, Mixtard® 20 NovoLet®, Mixtard® 20 Penfill®, Mixtard® 30, Mixtard® 30 NovoLet®, Mixtard® 30 Penfill®, Mixtard® 40 NovoLet®, Mixtard® 40 Penfill®, Mixtard® 50 NovoLet®, Mixtard® 50 Penfill®, NovoMix® 30 FlexPen®, NovoMix® 30 Penfill®, NovoRapid Innolet, NovoRapid®, NovoRapid® FlexPen®, NovoRapid® NovoLet®, NovoRapid® Penfill®, NovoRapid® PumpCart®, Semglee, Toujeo DoubleStar, Toujeo SoloStar, Tresiba, Xultophy®

ATC kod: A10A, A10AB01, A10AB04, A10AB05, A10AB06, A10AC01, A10AD01, A10AD04, A10AD05, A10AE01, A10AE04, A10AE05, A10AE06, A10AE56

Substanser: insulin, insulin aspart (lösligt), insulin aspart protamin, insulin degludek, insulin detemir, insulin från svin, insulin glargin, insulin glulisin, insulin humant, insulin humant (lösligt), insulin humant isofan, insulin lispro, insulin lispro (lösligt), insulin lispro protamin, zinkinsulin från svin (amorft), zinkinsulin från svin (kristallint), zinkinsulin humant (amorft), zinkinsulin humant (kristallint)

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara försumbar.

Bakgrund

Dokumentation om övergång av insulinanaloger till bröstmjölk är liten eller saknas. Endogent insulin förekommer normalt i låg koncentration i bröstmjölk (1). Ingen signifikant skillnad i insulinkoncentration i mjölk sågs i en liten studie mellan friska kontroller och kvinnor med typ 1 eller typ 2 diabetes (2). Insulin absorberas inte från magtarmkanalen.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Shehadeh N, Khaesh-Goldberg E, Shamir R et al. Insulin in human milk: postpartum changes and effect of gestational age. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2003;88:F214-6. PubMed
  2. Whitmore TJ, Trengove NJ, Graham DF, Hartmann PE. Analysis of insulin in human breast milk in mothers with type 1 and type 2 diabetes mellitus. Int J Endocrinol. 2012;2012:296368. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter