Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Interferon beta

Klassificering: 2

Preparat: Avonex®, AVONEX®, Betaferon®, Extavia®, Rebif, Rebif®

ATC kod: L03AB07, L03AB08

Substanser: interferon beta, interferon beta-1a, interferon beta-1b

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk. Baserat på data från fem kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till 5,4 % (1). Inga negativa effekter har rapporterats hos åtta ammade barn (1, 2, 3, 4). Absorberas troligen dåligt i magtarmkanalen.

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Hale TW, Siddiqui AA, Baker TE. Transfer of Interferon β-1a into Human Breastmilk. Breastfeed Med. 2011 Oct 11. [Epub ahead of print] PubMed
  2. Airas L, Jalkanen A, Alanen A, Pirttilä T, Marttila RJ. Breast-feeding, postpartum and prepregnancy disease activity in multiple sclerosis. Neurology. 2010;75:474-6. PubMed
  3. Hellwig K, Gold R. Glatiramer acetate and interferon-beta throughout gestation and postpartum in women with multiple sclerosis. J Neurol. 2011;258:502-3. PubMed
  4. Rockhoff M, Hellwig K. [Family planning and interferon (beta)-1b - A case report of successful hormonal stimulation, pregnancy and breast-feeding under interferon (beta)-1b]. Aktuel Neurol Suppl. 2012;39 (Suppl 1):S49-S51. Tyska

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.