Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ipratropium

Klassificering: 1

Preparat: Atrovent, Atrovent Nasal, Atrovent®, Atrovent® Nasal, Combivent, Combivent®, Ipramol, Ipratropium/Salbutamol Orion, Ipratropium/Salbutamol Sandoz, Ipratropiumbromid Arrow, Ipratropiumbromid Ebb, Ipraxa, Itrop, Otrivin Comp, Salipra, Sapimol, Xyloipra, ZyComb

ATC kod: R01AB06, R01AX03, R03AL02, R03BB01

Substanser: ipratropium, ipratropiumbromid, ipratropiumbromid (monohydrat)

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Ipratropiums låga biotillgänglighet vid oral administrering innebär att risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Ensing K, de Zeeuw RA, Nossent GD, Koëter GH, Cornelissen PJ. Pharmacokinetics of ipratropium bromide after single dose inhalation and oral and intravenous administration. Eur J Clin Pharmacol. 1989;36:189-94. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.