Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Irbesartan

Klassificering: 3

Preparat: Aprovel, CoAprovel, Ifirmacombi, Ifirmasta, Irbesartan Accord, Irbesartan Actavis, Irbesartan Aurobindo, Irbesartan Bluefish, Irbesartan Jubilant, Irbesartan Mylan, Irbesartan Ranbaxy, Irbesartan Sandoz, Irbesartan STADA, Irbesartan Teva, Irbesartan/Hydrochlorothiazide Sandoz, Irbesartan/Hydrochlorothiazide STADA, Irbesartan/Hydrochlorothiazide Teva, Irbesartan/Hydroklortiazid Actavis, Karvea, Karvezide

ATC kod: C09CA04, C09DA04

Substanser: irbesartan, irbesartanhydroklorid (vattenfri), irbesartanhydrokloridseskvihydrat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Amningsdokumentation saknas helt varför val av annat preparat bör övervägas. Om man trots detta väljer att behandla med irbesartan under amning bör barnet observeras med avseende på biverkningar (t. ex. hypotoni).

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.