Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Isoniazid

Klassificering: 2

Preparat: Iso Eremfat, Isoniazid, Isozid, Rimactazid, Rimactazid®, Rimactazid® Paed, Rimcure®, Rimcure® Paed, Rimstar, Rimstar®, Tibinide®

ATC kod: J04AC01, J04AC51, J04AM02, J04AM05, J04AM06

Substanser: isoniazid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Isoniazids påverkan på vitamin B6-nivåerna gör att risk för ett ammat barn inte kan uteslutas. Om amning sker bör barnet observeras med avseende på biverkningar såsom gulsot och låga nivåer av vitamin B6.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från 41 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till 10-50 % (1-4). Inga negativa effekter har rapporterats hos ett ammat barn (5). Något försenad språkutveckling har rapporterats hos ett ammat barn (5).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. LASS A, BUNGER P. [Studies on the diffusion of isoniazid in the fetal circulation, the amniotic fluid and human milk]. Klin Wochenschr. 1953;31(25-26):606-8. PubMed
  2. Singh N, Golani A, Patel Z, Maitra A.Transfer of isoniazid from circulation to breast milk in lactating women on chronic therapy for tuberculosis. Br J Clin Pharm. 2008 65(3):418-22. PubMed
  3. Berlin CM Jr, Lee C. Isoniazid and acetylisoniazid disposition in human milk, saliva and plasma. Fed Proc. 1979;38 (part 1):426.
  4. RICCI G, COPAITICH T. [Elimination of orally administered isoniazid in human milk]. Rass Clin Ter. 1954;53(4):209-14. PubMed
  5. Drobac PC, del CH, Sweetland A, Anca G, Joseph JK, Furin J et al. Treatment of multidrug-resistant tuberculosis during pregnancy: long-term follow-up of 6 children with intrauterine exposure to second-line agents. Clin Infect Dis 2005;40(11):1689-1692. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.