Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Isotretinoin

Klassificering: 3

Preparat: Isotretinoin, Isotretinoin 2care4, Isotretinoin Actavis, Isotretinoin Ebb, Isotretinoin Orifarm, Isotretinoin-Actavis, Roaccutan, Roaccutan Roche Pharma AG, Roaccutane

ATC kod: D10BA01

Substanser: isotretinoin

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Isotretinoin passerar troligen över i bröstmjölk, men dokumentation saknas. Eftersom isotretinoin har flera vanliga och allvarliga biverkningar (t.ex. blod-, ögon-, hud- och leverbiverkningar) (1) avråds från ammning.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Produktresumé Isotretinoin (Isotretinoin Actavis) (SPC) Actavis

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.