Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Itrakonazol

Klassificering: 2

Preparat: Itraconazol Mylan, Itraconazole Sandoz, Itrakonazol Actavis, Itrakonazol Ebb, Itrakonazol STADA, Itranok, Sporanox

ATC kod: J02AC02

Substanser: itrakonazol

Råd till allmänheten

Enstaka doser går bra att använda under amning. Vid behov av fler doser, kontakta läkare för diskussion.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid enstaka doser. Vid upprepad dosering bör man vara uppmärksam på biverkningar hos barnet (t. ex. hud och gastrointestinala). Vid klinisk misstanke om biverkan kan koncentrationsbestämning hos barnet övervägas.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från två kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till 0,9 % (1, 2). Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ. Drugs in Pregnancy and Lactation. 9th Ed. 2011
  2. Lactmed via (http://toxnet.nlm.nih.gov/newtoxnet/lactmed.htm) (citerad 2015-09-08)

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.