Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ivermektin

Klassificering: 1

Preparat: Scabioral, Soolantra, Stromectol, Stromectol MSD FRANCE

ATC kod: D11AX22, P02CF01

Substanser: ivermektin

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning, se dock till att barnet inte kommer i kontakt med det behandlade området.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg. Vid topikal administrering tillse att barnet ej kommer i kontakt med  salvan.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från fyra kvinnor (behandlade med oralt ivermektin) kan den relativa barndosen beräknas till ca 2 % (1,2). Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Ogbuokiri JE, Ozumba BC, Okonkwo PO. Ivermectin levels in human breast milk. Eur J Clin Pharmacol. 1994;46:89-90. PubMed
  2. Ogbuokiri JE, Ozumba BC, Okonkwo PO. Ivermectin levels in human breastmilk. Eur J Clin Pharmacol. 1993;45:389-90. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.