Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Järn

Klassificering: 1

Preparat: Cosmofer, Cosmofer®, Diafer®, Duroferon®, Feraccru, Ferinject, Ferinject®, ferro sanol, Fexim, Ironorm drops, Järnsackaros Rechon, Maltofer, Monofer, MonoFer, MonoFer®, Niferex, Nycoplus Neo-Fer, Rienso, Venofer, Venofer®

ATC kod: B03AA01, B03AA02, B03AA03, B03AA06, B03AA07, B03AB05, B03AB10, B03AC

Substanser: dextriferron, ferrikloridtetrahydrat, ferritetraceminnatrium, ferroglukonat, vattenfritt, ferroglycinsulfatkomplex, ferumoxitol, järn, järn(II)fumarat, järn(II)glukonat (dihydrat), järn(II)glycinsulfat, järn(II)jon, järn(II)succinat, vattenfritt, järn(II)sulfatheptahydrat, järn(II)tartrat, järn(III)citrat koordinationskomplex, järn(III)ferrocyanid, järn(III)hydroxidpolymaltoskomplex, järn(III)isomaltosid 1000, järn(III)jon, järn(III)karboximaltos, järn(III)kaseinsuccinylat, järn(III)kloridhexahydrat, järn(III)maltol, järndextran, järnglukonat, järnsackaros, järnsulfat, natriumferedetat

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för barnet anses vara försumbar vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk (1-3). Baserat på data från 35 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till 5 % (3). Inga negativa effekter har rapporterats hos 308 ammade barn (2). Magbesvär, diarré, obstipation, erythema, nasofaryngit och övre luftvägsinfektion har rapporterats hos sammanlagt 38 ammade barn (2).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Breymann C, von Seefried B, Stahel M, Geisser P, Canclini C. Milk iron content in breast-feeding mothers after administration of intravenous iron sucrose complex. J Perinat Med. 2007;35:115-8. PubMed
  2. Breymann C, Gliga F, Bejenariu C, Strizhova N. Comparative efficacy and safety of intravenous ferric carboxymaltose in the treatment of postpartum iron deficiency anemia. Int J Gynaecol Obstet. 2008;101:67-73. PubMed
  3. Holm C, Thomsen LL, Norgaard A, Markova V, Michaelsen KF, Langhoff-Roos J. Iron concentration in breast milk normalised within one week of a single high-dose infusion of iron isomaltoside in randomised controlled trial. Acta Paediatr. 2017;106:256-260. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.