Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Jodixanol

Klassificering: 2

Preparat: Visipaque

ATC kod: V08AB09

Substanser: jodixanol

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för barnet anses vara låg, men på grund av bristande dokumentation rekommenderas amningsuppehåll under 10 timmar efter dos.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter