Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Joversol

Klassificering: 2

Preparat: Optiray®

ATC kod: V08AB07

Substanser: joversol

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

På grund av bristande dokumentation rekommenderas amningsuppehåll under 10 timmar efter dos.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter