Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kabergolin

Klassificering: 3

Preparat: Cabaser, Cabaser®, Cabergoline 2care4, Cabergoline Hexal, Cabergoline Sandoz, Cabergoline Teva, Dostinex, Dostinex®, Kabergolin IVAX

ATC kod: G02CB03, N04BC06

Substanser: kabergolin

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Amning avrådes eftersom kliniska data saknas och risken för ammade barn därmed inte kan bedömas. Dopaminagonist som hämmar mjölkproduktionen (1).

Bakgrund

Dokumentation om övergång i bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas.

Uppdaterat: 2019-05-17

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Rains CP, Bryson HM, Fitton A. Cabergoline. A review of its pharmacological properties and therapeutic potential in the treatment of hyperprolactinaemia and inhibition of lactation. Drugs. 1995 Feb;49:255-79 PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.