Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kalcipotriol

Klassificering: 1

Preparat: Calcipotriol/Betamethasone Sandoz, Daivobet, Daivobet®, Daivonex, Daivonex®, Daivonex® Combipack, Dovobet, Dovobet®, Enstilar, Enstilar®, Kalcipotriol/Betametason Ebb, Xamiol, Xamiol®, Zoriaxiol

ATC kod: D05AX02, D05AX52

Substanser: kalcipotriol, kalcipotriolmonohydrat

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning, se dock till att barnet inte kommer i kontakt med det behandlade området.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Kalcipotriols låga systemabsorption i form av salva och gel, innebär att risken för barnet anses vara försumbar vid terapeutiska doser (1, 2). Kalcipotriol bör inte smörjas på bröstet under amningsperioden.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Murdoch D, Clissold SP. Calcipotriol A review of its pharmacological properties and therapeutic use in psoriasis vulgaris. Drugs. 1992;43:415-29. PubMed
  2. Charakida A, Dadzie O, Teixeira F, Charakida M, Evangelou G, Chu AC. Calcipotriol/betamethasone dipropionate for the treatment of psoriasis. Expert Opin Pharmacother. 2006;7:597-606. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.