Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kalcium

Klassificering: 1

Preparat: Bifluorid 12, Calcevita®, Calcichew-D3 Citron, Calcichew-D3 Mite Citron, Calcichew-D3 Spearmint, Calciflex-D3 Citron, Calcigran-D3 Citron, Calcitugg, Calcium Gluconate Injection 10 %, Calciumgluconat "B. Braun", Calcium-Sandoz Forte, Calcium-Sandoz®, Cal-D-Vita®, Calfovit D3, Ideos®, Kalcidon, Kalcidon®, Kalcipos®, Kalcipos®-D, Kalcipos®-D mite, Kalcipos-D forte, Kalcitena, Optinate® Combi, Recikalc-D forte, Tridepos

ATC kod: A01AA30, A11JB, A12AA02, A12AA03, A12AA04, A12AA06, A12AX, M05BB02, M05BB05

Substanser: destab calcium carbonate 95s ultra 250 (sls free), kalcium, kalciumacetat, kalciumacetat, hydratiserad, kalcium-d-sackarat, kalciumfluorid, kalciumglubionat, kalciumglukoheptonat, kalciumglukonat, kalciumglukonat gel, kalciumglukonolaktat, kalciumglycerofosfat, kalciumhydroxid, kalciumkarbonat, kalciumkarbonat (95 gah), kalciumkarbonat (95% a hd ultra 250), kalciumkarbonat (e 170), kalciumklorid, kalciumkloriddihydrat, kalciumlaktobionat, kalciumlaktoglukonat, kalciumsilikat, kalciumsulfat, vattenfri , kalciumsulfatdihydrat, kalciumsulfathemihydrat, trikalciumfosfat

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara försumbar vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Betydande mängder kalcium passerar över i modersmjölken vid amning, men ger inga oönskade effekter på barnet (1-5).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Drugline nr 16947, 2000-12-19 Drugline nr 16947, 2000-12-19
  2. Produktresumé Calcichew-D3 forte (kalciumkarbonat, kolekalciferol)
  3. Produktresumé Calcium (kalciumglukonat, kalciumkarbonat)
  4. Produktresumé Kalcidon (kalciumkarbonat)
  5. Thomas M, Weisman SM. Calcium supplementation during pregnancy and lactation: effects on the mother and the fetus. Am J Obstet Gynecol. 2006;194:937-45. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.