Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kalcium - antacida

Klassificering: 1

Preparat: Galieve, Galieve Mint, Galieve Peppermint, Gastrosan, Gaviscon®, Novalucol®, Pepcid Duo, Rennie®, Samarin Antacid Mint

ATC kod: A02, A02AD01, A02BA53, A02BX, A02BX13

Substanser: destab calcium carbonate 95s ultra 250 (sls free), kalcium, kalciumacetat, kalciumacetat, hydratiserad, kalcium-d-sackarat, kalciumfluorid, kalciumglubionat, kalciumglukoheptonat, kalciumglukonat, kalciumglukonat gel, kalciumglukonolaktat, kalciumglycerofosfat, kalciumhydroxid, kalciumkarbonat, kalciumkarbonat (95 gah), kalciumkarbonat (95% a hd ultra 250), kalciumkarbonat (e 170), kalciumklorid, kalciumkloriddihydrat, kalciumlaktobionat, kalciumlaktoglukonat, kalciumsilikat, kalciumsulfat, vattenfri , kalciumsulfatdihydrat, kalciumsulfathemihydrat, trikalciumfosfat

Råd till allmänheten

Enstaka doser går bra att använda under amning. Vid behov av fler doser, kontakta läkare för diskussion.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid korttidsbehandling med terapeutiska doser.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas men i ett flertal produktresuméer anges att dessa substanser inte passerar över i modersmjölk och/eller kan användas under amning (1-4). Kliniska data på barn saknas. Aluminiums och magnesiums låga absorptionsgrad innebär att risken för barnet anses vara låg, förutsatt att modern har en normal njurfunktion. Om barnet får aluminiumtillskott utöver den mängd som skulle finnas i bröstmjölk finns dock risk för ackumulering av aluminium, vilket kan orsaka toxicitet. Denna risk är högre hos prematura barn och hos barn med nedsatt njurfunktion (5).

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Novalucol (kalciumkarbonat, magnesiumhydroxid). Produktresumé. Läkemedelsverket. [updated 2017-11-24, cited 2018-10-22].
  2. Novaluzid (aluminiumhydroxid, magnesiumhydroxid, magnesiumkarbonat). Produktresumé. Läkemedelsverket. [updated 2017-12-05, cited 2018-10-22].
  3. Rennie (kalciumkarbonat, magnesiumkarbonat). Produktresumé. Läkemedelsverket. [updated 2018-09-14, cited 2018-10-22].
  4. Samarin Antacid Mint (magnesiumhydroxid, kalciumkarbonat, magnesiumkarbonat). Produktresumé. Läkemedelsverket. [updated 2017-03-09, cited 2018-10-22].
  5. American Academy of Pediatrics. American Academy of Pediatrics: Aluminum toxicity in infants and children Policy statement . Pediatrics . 1996;3(97):413-416. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.