Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kalium

Klassificering: 1

Preparat: Acalka, Addens-Kaliumklorid B. Braun, Addex®-Kaliumklorid, ADV7103, Centyl® K, Centyl® K mite, Kajos, Kajos®, Kaleorid®, Kalium Hausmann, Kaliumchlorid 14,90 % Braun, Kaliumklorid "PS", Kaliumklorid EQL Pharma, Kaliumklorid Noridem, Kaliumklorid Orifarm, Sando-K, Urocit-K

ATC kod: A12BA01, A12BA02, A12BA30, A12BA51, B05XA01, C03AB01

Substanser: dikaliumfosfat, dikaliumfosfattrihydrat, kalium, kaliumacetat, kaliumbromid, kaliumcitrat, kaliumdivätefosfat, kaliumfosfat, kaliumglukonat, kaliumhydroxid, kaliumjodid, kaliumklorid, kaliumlaktat, kalium-L-malat, kaliumnatriumvätecitrathydrat, kaliumperklorat, kaliumpermanganat, kaliumpolysulfid, kaliumvätekarbonat, kaliumvätetartrat

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Då bröstmjölk innehåller höga nivåer kalium (3-4 gånger högre än i plasma) och kalium passerar fritt in och ut från mjölk (1) anses risken för barnet vara låg vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Kliniska data saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ. Drugs in pregnancy and lactation. 8th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2008

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.