Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kamfer

Klassificering: 2

Preparat: Salonpas Comp, Vicks Vaporub

ATC kod: M02AC, R05X

Substanser: kamfer

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid topikal användning. Bröstet bör dock tvättas av med tvål och vatten innan amning.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-08-22

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter