Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kandesartan

Klassificering: 3

Preparat: Amias, Atacand, Atacand Plus, Atacand®, Atacand® Plus, Blopresid Comp, Blopress Comp, Candemox Comp, Candesarstad, Candesarstad Comp, Candesartan Actavis, Candesartan Krka, Candesartan Navamedic, Candesartan Orion, Candesartan Ranbaxy, Candesartan Sandoz, Candesartan/Hydrochlorothiazide 2care4, Candesartan/Hydrochlorothiazide Actavis, Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka, Candesartan/Hydrochlorothiazide Navamedic, Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion, Candesartan/Hydrochlorothiazide STADA, Candesartan/Hydrochlorothiazide Teva, Candexetil, Candexetil comp, Kairasec, Kandesartan Ebb, Kandrozid, Racanda, Ratacand Plus

ATC kod: C09CA06, C09DA06

Substanser: kandesartan, kandesartancilexetil

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Amningsdokumentation saknas helt varför val av annat preparat bör övervägas. Om man trots detta väljer att behandla med kandesartan under amning bör barnet observeras med avseende på biverkningar (t. ex. hypotoni).

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.