Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kapsaicin

Klassificering: 1

Preparat: Capsina®, Qutenza, Termo

ATC kod: M02AB, N01BX04

Substanser: kajennpepparextrakt, kapsaicin

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning, se dock till att barnet inte kommer i kontakt med det behandlade området.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Kapsaisins låga biotillgänglighet innebär att risken för barnet anses vara låg vid terapeutiska doser (1). Kapsaisin via kosten, genom intag av till exempel chili, ger högre exponering hos modern än vid lokal applicering av plåster eller kräm.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. SPC Qutenza, citerad från FASS. [cited 2012-09-17]

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter