Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kaptopril

Klassificering: 1

Preparat: Capoten, Captopril, Captopril Actavis, Captopril Mylan, Captopril ratiopharm

ATC kod: C09AA01

Substanser: kaptopril

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från 12 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till <0,1% (1,2). Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Devlin RG, Fleiss PM. Captopril in human blood and breast milk. J Clin Pharmacol. 1981;21:110-3. PubMed
  2. Drummer OH, Jarrott B. The disposition and metabolism of captopril. Med Res Rev. 1986;6:75-97. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.