Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Karbamazepin

Klassificering: 2

Preparat: Carbamazepine Essential Pharma, Hermolepsin®, Hermolepsin® Retard®, Tegretal Retard, Tegretol, Tegretol Retard, Tegretol®, Tegretol® Retard, Trimonil retard

ATC kod: N03AF01

Substanser: karbamazepin

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara måttlig vid terapeutiska doser. Barnet bör dock observeras med avseende på biverkningar (t ex slöhet och dålig viktuppgång) och koncentrationsbestämning kan vara till hjälp.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från 40 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till max 12,2 % (1-9 ,21). Plasmakoncentrationer har mätts hos 69 barn och varierat från odetekterbara till 19,9 µmol/L (terapeutisk koncentration 20-40 µmol/L) (1-4, 8,10-12,21). Inga negativa effekter har rapporterats hos 16 ammade barn (1-2, 6, 8, 10,15-16). Barn som exponerats in utero för karbamazepin och hade ammats (n=23) hade möjligen något högre IQ än barn som exponerats men inte ammats (17-18). Slöhet, sugsvårigheter, kräkningar, dålig viktuppgång och leverpåverkan har rapporterats hos sju ammade barn (2-4,13, 19-21). Alla barnen har dock även exponerats i utero och i flera fall för andra antiepileptika. I ett fall där modern hastigt avbröt amningen sågs infantila spasmer (modern behandlades även med fenobarbital och primidon) (14).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
 1. Pynnönen S, Sillanpää M. Letter: Carbamazepine and mother's milk. Lancet 1975;2(7934):563. PubMed
 2. Kuhnz W, Jager-Roman E, Rating D, Deichl A, Kunze J, Helge H et al. Carbamazepine and carbamazepine-10,11-epoxide during pregnancy and postnatal period in epileptic mother and their nursed infants: pharmacokinetics and clinical effects. Pediatr Pharmacol (New York) 1983;3(3-4):199-208 PubMed
 3. Froescher W, Eichelbaum M, Niesen M, Dietrich K, Rausch P. Carbamazepine levels in breast milk. Ther Drug Monit 1984;6(3):266-71. PubMed
 4. Merlob P, Mor N, Litwin A. Transient hepatic dysfunction in an infant of an epileptic mother treated with carbamazepine during pregnancy and breastfeeding. Ann Pharmacother 1992;26(12):1563-1565 PubMed
 5. Shimoyama R, Ohkubo T, Sugawara K. Monitoring of carbamazepine and carbamazepine 10,11-epoxide in breast milk and plasma by high-performance liquid chromatography. Ann Clin Biochem 2000;37 ( Pt 2):210-215 PubMed
 6. Niebyl JR, Blake DA, Freeman JM, Luff RD. Carbamazepine levels in pregnancy and lactation. Obstet Gynecol 1979;53(1):139-140 PubMed
 7. Meyer FP, Quednow B, Potrafki A, Walther H. [Pharmacokinetics of anticonvulsants in the perinatal period]. Zentralbl Gynakol 1988;110(19):1195-1205 PubMed
 8. Pynnönen S, Kanto J, Sillanpaa M, Erkkola R. Carbamazepine: placental transport, tissue concentrations in foetus and newborn, and level in milk. Acta Pharmacol Toxicol (Copenh) 1977;41(3):244-253 PubMed
 9. Lopes BR, Barreiro JC, Baraldi PT, Cass QB. Quantification of carbamazepine and its active metabolite by direct injection of human milk serum using liquid chromatography tandem ion trap mass spectrometry. J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci. 2012;889-890:17-23. PubMed
 10. Wisner KL, Perel JM. Serum levels of valproate and carbamazepine in breastfeeding mother-infant pairs. J Clin Psychopharmacol 1998;18(2):167-169 PubMed
 11. Brent NB, Wisner KL. Fluoxetine and carbamazepine concentrations in a nursing mother/infant pair. Clin Pediatr (Phila) 1998;37(1):41-4. PubMed
 12. Karcirova I, Grundmann M, Brozmanova H. Therapeutic monitoring of carbamazepine concentrations in breastfeeding mothers, maternal milk and nursed infants. Ther Drug Monit 2011;33:503-503Abstract.
 13. Kaneko S, Suzuki A, Sato, Ogawa Y, Nomura Y. The problems of antiepileptic medication in the neonatal period: is breast-feeding advisable? In: Janz D, Dam M, Richens A et al. In: Janz D, Dam M, Bossi L, Helge H, Richens A, Schmidt D, editors. Epilepsy, pregnancy and the child. New York: Raven Press; 1982. 343-348.
 14. Knott C, Reynolds F, Clayden G. Infantile spasms on weaning from breast milk containing anticonvulsants. Lancet 1987;2(8553):272-273 PubMed
 15. Ito S, Blajchman A, Stephenson M, Eliopoulos C, Koren G. Prospective follow-up of adverse reactions in breast-fed infants exposed to maternal medication. Am J Obstet Gynecol 1993; (168): 1393-1399. PubMed
 16. Johannessen SI, Helde G, Brodtkorb E. Levetiracetam concentrations in serum and in breast milk at birth and during lactation. Epilepsia 2005;46(5):775-777 PubMed
 17. Meador KJ, Baker GA, Browning N, Cohen MJ, Bromley RL, Clayton-Smith J et al. Breastfeeding in children of women taking antiepileptic drugs: cognitive outcomes at age 6 years. JAMA Pediatr. 2014;168:729-36. PubMed
 18. Meador KJ, Baker GA, Browning N, Clayton-Smith J, Combs-Cantrell DT, Cohen M et al. Effects of breastfeeding in children of women taking antiepileptic drugs. Neurology. 2010;75:1954-60. PubMed
 19. Frey B, Braegger CP, Ghelfi D. Neonatal cholestatic hepatitis from carbamazepine exposure during pregnancy and breast feeding. Ann Pharmacother 2002;36(4):644-7. PubMed
 20. Frey B, Schubiger G, Musy JP. Transient cholestatic hepatitis in a neonate associated with carbamazepine exposure during pregnancy and breast-feeding. Eur J Pediatr. 1990;150(2):136-8. PubMed
 21. Antonucci R, Cuzzolin L, Manconi A, Cherchi C, Oggiano AM, Locci C. Maternal Carbamazepine Therapy and Unusual Adverse Effects in a Breastfed Infant. Breastfeed Med. 2018;13(2):155-157. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.