Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Karbamid

Klassificering: 1

Preparat: Calmuril, Canoderm®, Caress®, Fenuril®, Fenuril®-Hydrokortison, Karbamid ACO, Karbamid Evolan, Karbamid i Decubal® kräm APL, Karbamid i Essex B kräm APL, Karbamid i Essex kräm APL, Karbamid i Essex lotion APL, Karbamid i Locobase® kräm APL, Karbamid i Locobase® lotion APL, Karbasal, Karbiderm, Monilen

ATC kod: D02AE01, D07XA01

Substanser: karbamid, urea(C-13), urea(C-14)

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning, se dock till att barnet inte kommer i kontakt med det behandlade området.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara försumbar vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas. Den systemiska absorptionen av karbamid har inte undersökts, men bedöms vara försumbar (1-3). För att undvika exponering för det ammade barnet bör behandling av området nära bröstvårtan undvikas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Produktresumé Calmuril (karbamid/mjölksyra). ACO Hud. Citerad 2013-07-05
  2. Produktresumé Canoderm (karbamid) kräm. ACO Hud. Citerad 2013-07-05
  3. Dollery C Sir, editor. Therapeutic drugs. 2nd ed. Edinburgh: Churchill Livingstone; 1999

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.