Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Karbidopa

Klassificering: 2

Preparat: Carbidopa And Levodopa, Dazonay, Duodopa®, Flexilev, Lecigon, Levocar, Levodopa/Carbidopa Accord, Levodopa/Carbidopa ratiopharm, Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord, Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion, Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva, Pentiro, Sastravi, Sinemet, Sinemet®, Sinemet® Depot, Sinemet® Depot Mite, Stalevo®

ATC kod: N04BA02, N04BA03

Substanser: karbidopa, karbidopa (monohydrat)

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för barnet bedöms som måttlig.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Inga negativa effekter har rapporterats hos ett ammat barn (1).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Thulin P C, Woodward W R, Carter J H, Nutt J G. Levodopa in human breast milk: clinical implications. Neurology 1998;(50):1920-1. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.