Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Karisoprodol

Klassificering: 2

Preparat: Carisoprodol, Carisoprodol Sun Pharma, Soma, Somadril, Somadril comp.

ATC kod: M03BA02, M03BA52

Substanser: karisoprodol

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risk finns för påverkan på barnet och om amning tillåts bör barnet observeras med avseende på biverkningar (såsom t.ex sedering).

Bakgrund

Kliniska data är bristfälliga. Karisoprodol metaboliseras till den aktiva metaboliten meprobamat. Passerar över i bröstmjölk. Baserat på data från en kvinna uppskattas barndosen upp till 7% av moderns viktjusterade dygnsdos (1,2,3).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Nordeng H, Zahlsen K, Spigset O: Transfer of carisoprodol to breast milk. Ther Drug Monit 2001;23:298-300. PubMed
  2. Briggs GG, Ambrose PJ, Nageotte MP, Padilla G. High-dose carisoprodol during pregnancy and lactation. Ann Pharmacother. 2008;42:898-901. PubMed
  3. Bailey DN, Briggs JR. Carisoprodol: an unrecognized drug of abuse. Am J Clin Pathol. 2002;117:396-400. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.