Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Karvedilol

Klassificering: 3

Preparat: Carvedilol 2care4, Carvedilol Alternova, Carvedilol Aurobindo, Carvedilol Ebb, Carvedilol EQL Pharma, Carvedilol HEXAL, Carvedilol Orion Pharma, Carvedilol Sandoz, Carvedilol STADA®, Carvedilol Teva, Carveratio, Karvedilol Actavis, Karvedilol Mylan, Karvedilol Scand Pharm, Kredex®

ATC kod: C07AG02

Substanser: karvedilol

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Amningsdokumentation saknas helt. Om man trots detta väljer att behandla med karvedilol under amning bör barnet observeras för symtom på betablockad.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.