Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kaspofungin

Klassificering: 3

Preparat: Cancidas®, Caspofungin Mylan, Caspofungin Teva, Kaspofungin Lorien

ATC kod: J02AX04

Substanser: kaspofungin, kaspofunginacetat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Amningsdokumentation saknas helt varför val av annat preparat bör övervägas. Om man trots detta väljer att behandla med kaspofungin under amning bör barnet observeras med avseende på biverkningar (t. ex. histaminfrisättning, såsom klåda, ansiktsödem eller utslag, och magproblem).

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-08-22

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.