Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ketamin

Klassificering: 2

Preparat: Ketalar®, Ketamin Abcur, Ketamin-Actavis, KETAMINE RENAUDIN, Ketanest-S

ATC kod: N01AX03, N01AX14

Substanser: ketamin, ketaminhydroklorid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid enstaka doser, eftersom ketamin har en kort halveringstid och låg oral biotillgänglighet. Vid upprepad dosering bör barnet observeras noggrant för sedering.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas (1-3).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Mokube JA, Verla VS, Mbome VN, Bitang AT. Burns in pregnancy: a case report from Buea Regional Hospital, Cameroon. Pan Afr Med J. 2009;3:21. PubMed
  2. Ortega D, Viviand X, Lorec AM, Gamerre M, Martin C, Bruguerolle B. Excretion of lidocaine and bupivacaine in breast milk following epidural anesthesia for cesarean delivery. Acta Anaesthesiol Scand 1999;43:394-7. PubMed
  3. Suppa E, Valente A, Catarci S, Zanfini BA, Draisci G. A study of low-dose S-ketamine infusion as "preventive" pain treatment for cesarean section with spinal anesthesia: benefits and side effects. Minerva Anestesiol. 2012;78:774-81. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.