Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ketobemidon

Klassificering: 2

Preparat: Ketobemidon AB Unimedic, Ketobemidon APL, Ketogan Novum®, Ketogan®

ATC kod: N02AB01, N02AG02

Substanser: ketobemidon, ketobemidonhydroklorid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid enstaka doser. Vid upprepade doser rekommenderas att barnet observeras för opioidbiverkningar såsom sedering, obstipation och andningsdepression.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från fem kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till som högst cirka 10 % (1). Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Gerdin E, Bondesson U, Hartvig P. Excretion of ketobemidone in human breast milk. J Perinat Med. 1996;24(3):293-5. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.