Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ketokonazol - lokalt

Klassificering: 1

Preparat: Fundan®, Fungoral, Fungoral®, Ketoconazol Actavis, Ketokonazol Alternova, Ketokonazol Teva, Ketoson, Kezol

ATC kod: D01AC08

Substanser: ketokonazol

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid behandling med ketokonazolshampo i terapeutiska doser.

Bakgrund

Data om topikal behandling under amning saknas. Vid oral behandling passerar ketokonazol  över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från en kvinna kan den relativa barndosen beräknas till 1% och barndosen beräknas till 0,2 mg/L (maternell dos 200 mg/dygn po)(1). Inga negativa effekter har rapporterats hos ett ammat barn(1).

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Moretti ME, Ito S, Koren G. Disposition of maternal ketoconazole in breast milk. Am J Obstet Gynecol. 1995;173:1625-6. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.