Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ketokonazol - systemiskt

Klassificering: 2

Preparat: APO-KETOCONAZOLE, Fungoral®, Ketoconazole, Ketoconazole HRA, Ketoconazole Mylan

ATC kod: D01BA, J02AB02

Substanser: ketokonazol

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara måttlig. Vid upprepad dosering bör man vara uppmärksam på biverkningar hos barnet (t. ex. hud och gastrointestinala).

Bakgrund

Vid oral behandling passerar ketokonazol  över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från en kvinna kan den relativa barndosen beräknas till 1% och barndosen beräknas till 0,2 mg/L (maternell dos 200 mg/dygn po)(1). Inga negativa effekter har rapporterats hos ett ammat barn(1).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Moretti ME, Ito S, Koren G. Disposition of maternal ketoconazole in breast milk. Am J Obstet Gynecol. 1995;173:1625-6. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.