Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ketoprofen

Klassificering: 2

Preparat: Ketoflex, Ketoprofen Mylan, Ketospray, Orudis®, Orudis® Retard, Profenid, Siduro®, Siduro® Retard, Zon

ATC kod: M01AE03, M02AA10

Substanser: ketoprofen

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg vid enstaka doser.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från 18 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till 1,6 % (1). En överrepresentation av njur- och GI-biverkningar finns hos ketoprofenexponerade ammade barn i det franska biverkningsregistret (2).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Jacqz-Aigrain E, Serreau R, Boissinot C, Popon M, Sobel A, Michel J et al. Excretion of ketoprofen and nalbuphine in human milk during treatment of maternal pain after delivery. Ther Drug Monit 2007;29(6):815-818. PubMed
  2. Lacroix I, Soussan C, Portolan G, Montastruc JL. Drug-induced adverse reactions via breastfeeding: a study in the French Pharmacovigilance Database. Fundam Clin Pharmacol. 2013;27 (Suppl. 1):42-3. Abstract 26-01.

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.