Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ketotifen

Klassificering: 1

Preparat: Zaditen, Zaditen®, Zalerg

ATC kod: S01GX08

Substanser: ketotifen, ketotifenvätefumarat

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid användning av ögondroppar, eftersom absorptionen från ögat är begränsad.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Produktresumé Ketotifen (Zaditiden) (SPC). Laboratoires Théa

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter